FEESTJE IN DE SPEELTUIN

Een feestje in de speeltuin is gewoon mogelijk zonder dat u reserveert. U spreekt af in de speeltuin of komt er met een groep naar toe en betaald gewoon aan de kassa.Ook aan een gewoon speeltuinfeestje zijn echter regels verbonden. Die kunt u hieronder vinden.

Belangrijkste informatie
Als u op deze wijze uw feestje plant dan wijkt u niet af van andere bezoekers. Dat betekend dat regels ook gewoon voor u gelden.Daarnaast hebben wij voor feestje en grote groepen wat regels  en tips opgesteld waaraan u zich moet houden. Dat zijn:

Brengen en halen van uw gasten
Hou er bij een speeltuinfeestje rekening mee dat u de toegang goed regelt. Iedereen die de speeltuin in wil moet betalen. U kunt bijvoorbeeld iemand bij de ingang neerzetten om uw gasten binnen te laten en voor hen te betalen. Wij bewaren geen strippenkaarten, houden geen feestjes bij en regelen in dat opzicht niets voor u. 

Ook het vertrek moet u goed regelen. Zoals gezegd: iedereen die binnenkomt moet betalen, ook volwassenen. Wij laten geen ophaal-ouders door die hun kinderen op komen halen (helaas wordt daar teveel misbruik van gemaakt).

Tafels en versiering
Het reserveren van tafels of ruimte is niet mogelijk;
U mag maximaal 2 picknick tafels gebruiken;
Eventuele versiering mag niet worden geniet, geplakt, geen punaises in de tafels enzovoorts;
verpakkingspapier, dozen en overige troep ruimt u netjes op
Bij uw vertrek en laat u laat de tafels en stoelen keurig leeg en op dezelfde plek achter.

Hapjes en drankjes
U mag net als anders uw eigen hapjes, taart en frisdrank van thuis meenemen;
alcohol is niet toegestaan;

Afval en opruimen
Uw afval van niet bij ons gekochte waren en restanten van kadopapier ruimt u op en neemt u mee naar huis (u koopt het niet bij ons dus waarom zouden wij wel voor uw afval moeten betalen);
Uw afval van wel bij ons gekochte spulletjes ruimt u netjes op in de prullenbakken of in de grote grijze container bij de waterolifant.

Tot slot:
Hou er rekening mee dat de speeltuin geen gemeentelijk eigendom is en wij alleen kunnen bestaan als er ook dingen bij ons worden gekocht.Ook wordt de speeltuin door vrijwilligers onderhouden en het is niet meer dan normaal dat die niet uw rommel op moeten ruimen.

De regels die staan in het algemeen speeltuinreglement zijn onverkort van toepassing. Een aantal vragen en antwoorden treft u wat verderop in dit artikel aan.

VRAAG EN ANTWOORD

Wat kost het ?
U betaald de normale entree (klik HIER voor het tarief).

Kan ik een plek reserveren in de speeltuin?
Nee, dat kan niet. Als u dat wel wilt dan moet u kiezen voor huren van de Paddestoel. In alle andere gevallen is het wie er eerst komt...

Mag ik eigen snoep, chips en drinken meenemen?
Ja dat mag. Bedenk wel dat de speeltuin ook inkomsten moet hebben. De entree alleen is niet genoeg en daarom verkopen wij ijs, snoep en limonade. 
Wij laten u uw eigen spulletjes meenemen en U laat ons niet betalen voor u meegenomen afval; vanzelfsperkend neemt u dat ook mee terug zodat wij daar niet voor moeten betalen... eerlijk toch?

Kan ik ijs, taart of iets anders koud zetten?
Nee, dat is niet mogelijk. 

Mag ik alcoholische dranken meenemen?
Nee, dat mag niet. 

Mag ik muziek draaien?
Nee, dat mag niet (onder andere vanwege BUMA-STEMRA rechten). 

Hoe regel ik dat mijn gasten naar binnen kunnen?
Daarvoor zal u zelf iets moeten regelen. Wij adviserenom uw gasten vooraf een stripje toe te sturen voor de entree. Het "even" doorlaten doen we niet (meer) of voor u de gasten bijhouden is niet het werk van de toezichthouder en bij meerdere feestjes ook onwerkbaar. De toezichthouder laat iedereen  betalen. 

Mag ik slingers en ballonnen en zo ophangen?
Alleen als u deze ook weer opruimt en ervoor zorgt dat er geen resten achterblijven van plakband enzovoorts. 

Hoeveel tafels mag ik gebruiken?
Per gezelschap mogen maximaal 2 tafels worden gebruikt. De toezichthouder of speeltuinvertegenwoordiger kan daar een uitzondering op maken (bijv. bij geringe drukte).

Mag ik een spel doen of een artiest (clown oid) laten optreden?
Nee, dat mag niet. U maakt tijdens de openingstijden deel uit van een groter geheel in de publieke ruimte. Behalve een storende factor zouden er vergunningen nodig kunnen zijn. 

Kan ik snoep reserveren?
Met ingang van 2016 komen er bestellijsten voor snoep en ijs. Lever die in, dat spaart veel tijd uit.

Ik ben het met iets niet eens of heb een klacht of suggestie!
Ga met uw klacht of suggestie NIET naar de dienstdoende toezichthouder. De aanwezige vrijwilliger maakt niet het beleid en kan daar ook weinig aan veranderen. De speeltuin heeft een klachten/suggestieformilier dat in papieren vorm te verkrijgen is bij de ingang. Ook kunt u een mail sturen naar het speeltuinbestuur ( (KLIK HIER).
Klachten/suggesties via facebook worden meestal NIET gezien; gebruik dus altijd de website van de speeltuin.