Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

AANVRAAGFORMULIER RESERVERING LEEUWENKWARTIER

Met onderstaand formulier kunnen organisaties en MKB een huurdatum aanvragen voor het Leeuwenkwartier. Meer weten over het Leeuwenkwartier? Klik dan HIER.

Voordat u dit formulier invult controleert u eerst of de door u gewenste datum nog vrij is. Heeft u dat nog niet gedaan klik dan HIER

Vul onderstaande gegeven zo volledig mogelijk in. De door u ingevoerde gegevens worden gebruikt voor boekingsinformatie en facturering.


 

*Vereiste informatie.

UW ORGANISATIE
Het Leeuwenkwartier wordt uitsluitend verhuurt aan organisaties en niet aan particulieren. Hieronder kunt u aangeven wat voor soort organisatie u bent.


Wat voor soort organisatie bent u *
Boeking of offerte? *


UW CONTACTGEGEVENS
Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen, te factureren enzovoorts.

Naam van de organisatie
Naam van de contactpersoon *
Straatnaam *
huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon
Mail-adres *


HUURDATUM EN TIJD

Kijk vooraf op de huuragenda of de door u gevraagde datum wel vrij is!!
 

 

Op welke datum had u willen huren *
Van hoe laat? *
Tot hoe laat? *
Met hoeveel personen komt u? *
Wat wilt u er doen? *

 
EXTRA's. AANVULLINGEN EN OPMERKINGEN
Hou er rekening mee dat extra huren met de speeltuin alleen mogelijk is BUITEN de openingstijden van de speeltuin en daarvoor een extra vergoeding moet worden betaald. Beamer, geluid, koffie, gebruik van de keuken en koelkasten zijn bij de prijs inbegrepen.

 

Wilt u de speeltuin bijhuren? *
Gebruik accesoires *
Overige vragen en opmerkingen

PRIVACY DISCLAIMER
(scroll naar het einde om verder te gaan)

Met ingang van 25 mei zijn er nieuwe Europese regels omtrent de privacy. Eén van die regels is dat wij u actief  moeten informeren over de gevolgen van het klikken op verzenden van dit formulier. Daarover het volgende:

Met het klikken op verzenden gaat u akkoord met het AVG reglement zoals opgesteld door Stichting speeltuin Oranjekwartier.

Stichting speeltuin Oranjekwartier is zich ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

PRIVACY:
Onze  privacyverklaring beschrijft de algemene privacy uitvoering met betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over consumenten, vrijwilligers en andere personen, zakenpartners en leveranciers, alsmede andere organisaties waarmee Stichting speeltuin Oranjekwartier een relatie heeft of overweegt. 
Deze Privacyverklaring is binnenkort terug te vinden op de website van Stichting speeltuin Oranjekwartier

FOTO's en BEWAKINGSCAMERA's
In de speeltuin en de bijbehorende gebouwen zijn er bewakingscamera's aanwezig waarvan de opnamen 3 dagen worden bewaard. Onze regels ten aanzien van foto's, video's en camarabewaking zijn in een apart reglement vastgelegd en binnenkort openbaar te raadplegen.

Desgevraagd kunnen wij u informeren over de door ons vastgelegde informatie. Meer informatie vind u binnenkort op onze website onder het kopje privacy.

Met het hieronder klikken op VERZENDEN  gaat u akkoord met de verwerking van bovenstaande gegevens conform ons privacy-reglement voor uitsluitend het vermelde doel van deze activiteit en dit formulier. 

Indien u niet akkoord bent dan klikt u op ANNULEREN.